Увійти · Зареєструватися

Умови замовлення

111 112

Крамниця / Книжки / Матіас Гердеґен

Підручник "Міжнародне право"

65.00 грн.
Щоб замовити товар, вам необхідно увійти в систему або зареєструватися.

Перекладач: Роман Корнута

Європейського класу популярний (дев’ять видань!) підручник для вивчення основ сучасного міжнародного права. Для тих, кому потрібні знання, а не реферати.

Грунтовний (516 стор. ) посібник охоплює всі аспекти навчальної дисциплини і буде корисним не лише тим, хто обрав міжнародне право як свою спеціальну навчальну дисципліну, а і для студентів правових наук, політичних наук та інших дисциплін, які займаються питаннями міжнародних відносин. Крім теоретичних положень книжка містить багато прикладів із судової практики. Чітка структура та розлогий тематичний покажчик роблять користування підручником зручним та приємним.

Зміст

I. Глава. Вступ

§ 1. Поняття міжнародного права

1. Визначення

2. Відмежування міжнародного права від інших регулятивних комплексів

3. Міжнародне право як правопорядок

§ 2. Напрямки розвитку міжнародного права

1. Витоки сучасного міжнародного права в утворюваній світовій системі територіальних держав

2. Спроби універсального правопорядку і пізня іспанська схоластика

3. Ґроцій і усунення теології з міжнародного права

4. Епоха публічного європейського права (ius publicum europaeum (1648–1815)

5. Часи національних держав до Першої світової війни

6. Час між світовими війнами

7. Заснування Об’єднаних Націй і міжнародно-правовий розвиток повоєнного часу

§ 3. Основа чинності міжнародного права

§ 4. Впорядкувальні функції і завдання з формування міжнародного права

1. Примат міжнародного права щодо політики

2. Легітимаційний вплив

3. Стабілізація міждержавних правовідносин

4. Менеджмент конфліктів

5. Захист прав людини

6. Вплив міжнародного права на внутрішньодержавні структури

7. Захист довкілля

8. Міжнародний економічний порядок

§ 5. Світ держав як правова спільнота і міжнародне право як об’єктивна шкала цінностей

1. Вчення про міжнародну правову спільноту

2. Міжнародне право як вираз об’єктивної шкали цінностей

3. Зародки «конструктивного міжнародного права»

4. «Спільна справа людства» і «спільний спадок людства»

5. Диференціація і «фрагментація» міжнародного права

§ 6. Стосунки з політичними науками (вчення про міжнародні відносини)

Глава II.  Суб’єкти міжнародного права

§ 7. Правосуб’єктність у міжнародному праві

1. Значення правосуб’єктності у міжнародному праві

2. Коло суб’єктів міжнародного права

3. Обмежена міжнародно-правова правосуб’єктність

4. Абсолютна і відносна міжнародно-правова правосуб’єктність

§ 8. Держави

1. Ознаки держави

2. Визнання

3. Поява і зникнення держав

4. Державні об’єднання

5. Проблема неспроможної держави (failed state)

§ 9. Атипові суб’єкти міжнародного права

1. Святий Престол

2. Суверенний Мальтійський Орден

3. Міжнародний Комітет Червоного Хреста

§ 10. Міжнародні організації

1. Міжнародні організації у вузькому розумінні

2. Неурядові організації (НУО,  Non-governmental organizations)

3. Типологія міжнародних організацій

4. Зовнішні відносини

§ 11. Де-факто-режими, повстанці і визвольні рухи

§ 12. Індивіди

§ 13. Транснаціонально діючі підприємства

Глава III. Джерела права

§ 14. Джерела міжнародного права: поняття і види

§ 15. Міжнародно-правові договори

1. Загальні положення

2. Види міжнародно-правових договорів

3. Укладення міжнародно-правових договорів

4. Набрання чинності

5. Правові наслідки

6. Застереження

7. Дефекти волі

8. Тлумачення

9. Внесення змін

10. Закінчення і призупинення

§ 16. Міжнародне звичаєве право

1. Виникнення

2. Звичаєве право і договори

3. Проблема persistent objector

4. Імперативне міжнародне звичаєве право (ius cogens)

§ 17. Загальні правові принципи міжнародного права

§ 18. Встановлення прав і обов’язків односторонніми актами

§ 19. Справедливість

§ 20. Правотворчість міжнародних організацій і судова практика міжнародних судів

1. Загальне

2. Резолюції Генеральної Асамблеї і Ради Безпеки ООН

3. М’яке право

4. Міжнародні судові рішення

§ 21. Виявлення приписів міжнародного права

§ 22. Співвідношення міжнародного та внутрішньодержавного права

1. Монізм і дуалізм

2. Чинність міжнародного права у внутрішньодержавному праві

3. Основний Закон і міжнародне право

4. «Інтернаціоналізовані» державні устрої

Глава IV. Верховна влада держав

§ 23. Територіальне верховенство

§ 24. Територія держави, набуття територій та інтернаціоналізовані території

1. Територія держави

2. Набуття територій

3. Інтернаціоналізовані території (Антарктика)

§ 25. Персональна юрисдикція і громадянство

1. Персональна юрисдикція

2. Громадянство

§ 26. Регулювання обставин справ з іноземним елементом і конфлікти юрисдикцій

1. Точки дотику (зв’язку) для здійснення регулювання

2. Конфлікти юрисдикцій

§ 27. Право чужинців і дипломатичний захист

1. Статус перебування чужинців (зокрема з в’їздом і припиненням перебування)

2. Дипломатичний захист

3. Право біженців і надання притулку

§ 28. Суверенітет як правове поняття

Глава V. Правонаступництво держав

§ 29. Наступництво у договорах

§ 30. Наступництво щодо державного майна і державних боргів

Глава VI. Міжнародне морське право і космічне право

§ 31. Міжнародне морське право

1. Розвиток

2. Власні води

3. Прилегла зона

5. Відкрите море

6. Арктика

7. Міжнародний морський суд

§ 32. Космос

Глава VII. Основні принципи міждержавних відносин

§ 33. Суверенна рівність держав

§ 34. Заборона насильства та її порушення

1. Розвиток заборони насильства та її нинішні виклики

2. Заборона насильства в Статуті ООН

3. Право на самооборону разом з превентивними заходами

4. Насильницька самодопомога на захист власних громадян за кордоном

5. Стан крайньої необхідності

6. Гуманітарна інтервенція

§ 35. Заборона інтервенції

§ 36. Право на самовизначення народів і захист меншин

§ 37. Державний імунітет

1. Загальне

2. Імунітет у розслідуванні

3. Імунітет у виконавчому провадженні

4. Державні підприємства

5. Імунітет голів держав

6. Доктрина державних актів (Act of State)

§ 38. Дипломатичні та консульські відносини

1. Дипломатичні відносини

2. Спеціальні місії

3. Консульські відносини

§ 39. Зобов’язання щодо всіх (erga omnes)

Глава VIII. Об’єднані Нації

§ 40. Цілі, члени та організаційна структура Об’єднаних Націй

1. Цілі Об’єднаних Націй

2. Члени Об’єднаних Націй

3. Органи Об’єднаних Націй

§ 41. Гарантування миру Об’єднаними Націями

1. Мирне врегулювання суперечностей (Глава VI. Статуту ООН)

2. Заходи при загрозах чи порушенні миру і при нападницьких діях (Глава VII Статуту ООН)

3. Миротворчий контингент Об’єднаних Націй та інші операції з підтримки миру

4. Розвиток наднаціональної суверенної влади

§ 42. Спеціалізовані установи Об’єднаних Націй

Спеціалізовані установи Об’єднаних Націй

Глава IX. Інституціональна кооперація і забезпечення миру на регіональному рівні

§ 43. Регіональні домовленості чи установи (Глава VIII Статуту ООН)

1. Поняття «регіональних домовленостей чи установ»

2. Переваги регіональних механізмів мирного врегулювання спорів

3. Примусові заходи у рамках регіональних домовленостей

§ 44. Регіональні організації

1. Організація Американських Держав (ОАД)

2. Рада Європи

3. Організація Африканської Єдності (ОАЄ)/ Африканський Союз (АС)

4. Арабська Ліга

§ 45. Організація з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ)

§ 46. НАТО

Глава X. Права людини

§ 47. Розвиток захисту прав людини

§ 48. Універсальні договори з захисту прав людини

1. Загальне

2. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права

3. Міжнародний пакт про економічні, соціальні і культурні права

§ 49. Регіональні договори щодо захисту прав людини

1. Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод

2. Американська Конвенція з прав людини

3. Африканська хартія прав людини і прав народів

4. Арабська хартія прав людини

§ 50. Стандарти прав людини у внутрішньодержавній структурі

Глава XI. Міжнародне право довкілля

§ 51. Розвиток міжнародного права довкілля

§ 52. Міжнародно-правові договори щодо захисту довкілля

Глава XII. Міжнародні економічні відносини

§ 53. Розвиток міжнародного економічного права

§ 54. Захист власності та договори про захист інвестицій

1. Захист власності в міжнародному звичаєвому праві

2. Договори про захист інвестицій

§ 55. Міжнародно-правовий порядок глобальних торговельних стосунків і міжнародного руху капіталу

1. Система Світової організації торгівлі

2. Міжнародний валютний фонд

3. Світовий банк

Глава XIII. Збройні міжнародні та внутрішні конфлікти

§ 56. Розвиток міжнародного воєнного права (міжнародного гуманітарного права)

1. Загальне

2. Джерела права

3. Збройні міжнародні конфлікти

4. Неміжнародні збройні конфлікти

5. «Асиметричні» міжнародні конфлікти між державами й озброєними організаціями

6. Міжнародне гуманітарне право і права людини

§ 57. Нейтралітет

Глава XIV. Міжнародно-правова відповідальність

§ 58. Міжнародно-правовий делікт

1. Загальне

2. Склад протиправності

3. Важкі порушення імперативної (зобов’язальної) норми

4. Відповідальність за джерело небезпеки

§ 59. Виправдовувальні підстави

1. Загальне

2. Самооборона

3. Вища сила і крайня необхідність

4. Репресалія

5. Закритий режим (Self-contained regimes)

§ 60. Правові наслідки міжнародно-правових правопорушень (зламів права)

§ 61. Міжнародне кримінальне право та його реалізація

Глава XV. Мирне врегулювання спорів

§ 62. Механізми мирного врегулювання спорів

§ 63. Міжнародний Суд: компетенція і провадження

Сторінок: 516
Оправа: Тверда

Про автора

Матіас Гердеґен

.

Коментувати

Книжки (1)

 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска