Увійти · Зареєструватися

Умови замовлення

111 112

Крамниця / Книжки / Історія / Андреас Каппелер

Росія як поліетнічна імперія

Росія як поліетнічна імперія
53.00 грн.
Щоб замовити товар, вам необхідно увійти в систему або зареєструватися.

Росія як поліетнічна імперія: Виникнення. Історія. Розпад.

  Переклад з німець­кої X. Назаркевич.

Монографія Андреаса Каппелера є першою спробою загального огляду історії поліетнічної історії Росії. Автор вписує національні проблеми і розпад Радянського Союзу в ширший історичний контекст, розширює уяву читача про історію Росії, виправляє російськоцентристьку оптику й доводить, що поліетнічність є істотною константою російської історії.

Основну увагу приділено взаємозв'язку держави та її панівних еліт з населенням неросійських регіонів. Пропонується порівняльний розгляд етнічних груп усієї імперії, що розширює національно-історичний горизонт дослідження. Подається всебічний аналіз соціоетнічних та економічних структур окремих регіонів, звер­тається увага на приєднання різних етнічних груп до Російської імперії.

Для істориків, соціологів, викладачів, студентів та широкої авдиторії заці­кавлених.

Andreas Kappeler's monograph "Russia as Multi-Ethnic Empire: Origin. History. Disintegration" is the first attempt to write a general review of the history of multi-ethnic Russian history. The author adds national problems and the disintegration of the Soviet Union to the wider historical context, broadens the view on Russian history, improves the Russian centrist viewpoint and demonstrates multi-ethnicity to be an essential constant of Russian history.

The main attention is given to the correlation of the state and its ruling elites with the population of non-Russian regions. The book brings forward a comparative inquiry of ethnic groups of the whole empire, that expands the national and historical horizon of the discourse. It also gives a detailed analysis of social, ethnic and economic struc­tures of individual regions and pays attention to the annexation of different nations to the Russian empire.

This book is valuable for historians, sociologists, professors, students, and a wide audience.

ЗМІСТ
 • Передмова (Ярослав Грицак)   
 • Вступ 

Розділ 1. Cередньовічні передумови        

Розділ 2. Збирання земель золотої орди в xvi-xviii століттях    

 • Заснування поліетнічної Російської імперії: завоювання Казанського й Астраханського ханств 
 • Прорив у Північну Азію: завоювання та освоєння Сибіру   
 • Поступове просування в Степ   (Башкири. Ногайці. Калмики. Кримські татари)     
 • Освоєння Степу: козаки і німецькі колоністи  
 • Підсумки      

Розділ З. Експансія на захід у xvii — на початку xix століття    

 • Україна: возз'єднання чи примусова інтеграція?       
 • Перший крок до Білоруси: Смоленськ  
 • Вікно в Европу: Естляндія та Ліфляндія         
 • Чотири поділи Польщі       
 • Поділи 1772,1793 і 1795 років: поляки, українці, білоруси, литовці, Королівство Польське, Приєднання євреїв
 • Автономія Фінляндії          
 • Бессарабія: румуни чи молдавани?      
 • Підсумки      

Розділ 4. Доіндустріяльна поліетнічна російська імперія         

 • Етнічний поділ і соціяльна структура    
 • Міжетнічний поділ праці й специфічні функції неросіян у Російській імперії
 • Релігійна й культурна багатоликість     
 • Опір неросіян         
 • Характер доіндустріяльної поліетнічної Російської імперії 

 Розділ 5. Колоніяльна експансія на схід у xix столітті    

 • Росія і високорозвинені культури Закавказзя: грузини, вірмени, мусульмани     
 • Тривала війна з гірськими народами Кавказу
 • Поступове просування в казахські степи        
 • Завоювання і приєднання півдня Середньої Азії      
 • Вилазки в Америку й на Далекий Схід  
 • Підсумки      

Розділ 6. Нації кидають виклик        

 • Польська шляхетська нація на передньому плані    
 • Національне визволення селянських народів
 • Національно-революційні рухи грузинів і вірмен       
 • Ісламська національна свідомість        
 • Національне пробудження росіян         
 • Підсумки      

Розділ 7. Реакція держави: Національна політика в 1831-1904 роках       

 • Репресії з метою зміцнення влади за Миколи І          
 • Перехід до форсованої інтеграції на заході після 1863 року         
 • Традиційні й нові елементи в політиці щодо етносів сходу та півдня     
 • Від інтеграції та асиміляції до відмежування й дискримінації: євреї в ролі «офірного цапа»
 • Підсумки      

Розділ 8. Поліетнічна імперія

 • Періоду пізнього самодержавства: Між модернізацією і традицією 
 • Зміни в соціо-етнічній структурі 
 • Економічний поділ праці і конкуренція в добу індустріялізації      
 • Посилена ліквідація неписьменности і поява національної інтелігенції  
 • Характер поліетнічної імперії епохи пізнього самодержавства           

Розділ 9. Національне питання і революція         

 • Революція 1905 року як весна народів          
 • Політичне життя і поворот до реакції в думський період     
 • Територіяльні зміни і дестабілізація в ході Першої світової війни        
 • Революція 1917 року і розпад Російської імперії

Огляд

 • Зміни і тяглість
 • У радянській поліетнічній імперії           
 • Реорганізація поліетнічної імперії         
 • «Золоті» двадцяті 
 • Однопартійність, терор і часткове повернення до дореволюційних традицій за Сталіна         
 • Десталінізація і формування нових національних еліт   
   «Перебудова» і розвал Радянського Союзу 

Додатки        

 • Таблиці         
 • Хронологічна таблиця      
 • Джерела і література       
 • Покажчик    
Тверда палітурка, 360 с., 11 карт, видання 2005 р.

Про автора

Андреас Каппелер

Коментувати

Книжки (3)

 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска