Увійти · Зареєструватися

Умови замовлення

111 112

Крамниця / Книжки / Науково-популярна / І. Л. Михайлин

Журналістика як всесвіт. Вибрані медіадослідження

Журналістика як всесвіт. Вибрані медіадослідження
52.00 грн.
Щоб замовити товар, вам необхідно увійти в систему або зареєструватися.

Книга відомого журналістикознавця, доктора філологічних наук, професора, завідувача кафедри журналістики Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, академіка Ака­демії наук вищої освіти України за відділенням «Масова комуні­кація», висвітлює актуальні проблеми теорії та медіакритики, ме­тодології медіадосліджень, історії української журналістики, лі­тературної критики, публіцистики, історіографії сучасного жур-налістикознавства.

Розглядаються питання: національна ідентичність українців і журналістика, концепція соціально відповідальної журналістики та її реалізація в Україні, правда як головне питання журналісти­ки та шляхи її досягнення, роль університетів у розвитку журна­лістики, особливості функціонування регіональної журналістики, журналістика як соціальний інститут громадянського суспільства та демократичної держави та ін.

Адресована студентам і викладачам освітньої галузі «Журна­лістика та інформація»; журналістам, що підвищують кваліфіка­цію шляхом післядипломної освіти або самоосвіти, широкому колу гуманітаріїв, що цікавляться проблемами комунікації та ін­формаційного суспільства.

ЗМІСТ

Вступ

ПЛАНЕТА ПЕРША. Теорія журналістики та медіакритика

 • 1.1.  Парадокси українського інформаційного простору
 • 1.2. Сучасні теорії журналістики та їх реалізація в Україні
 • 1.3. Апологія аналітичної журналістики
 • 1.4.  Національна ідентичність українців і журналістика
 • 1.5. Вчімося жити разом, або Людство як цілісність
 • 1.6. У пошуках сутності журналістики
 • 1.7. Закон «розгалуження знання» в журналістикознавстві крізь оптику інформаційного суспільства
 • 1.8.  Екзистенційна колізія: журналістика — освіта
 • 1.9. Хто повинен викладати журналістику (з історії гіркого досвіду)
 • 1.10. Сенсація в тоталітарній журналістиці
 • 1.11. Як завоювати увагу читача: досвід міжнародної журналістики у світлі українських реалій 1.12. Мас-медіа та дійсність
 • 1. 13. Районна газета сьогодні
 • 1.14. Регіональні медіа в сучасному інформаційному просторі
 • 1.15. Ровесниця людства — журналістика

ПЛАНЕТА ДРУГА. Методологія медіастудій

 • 2.1. Методологічні особливості історії української журналістики як галузі наукового пізнання
 • 2.2. Журналістика: розуміти чужі та створювати свої тексти
 • 2.3. Іван Франко як історик української журналістики: методологічні уроки
 • 2.4. Методологічні проблеми історії української журналістики
 • 2.5.  Ще про методологічні проблеми історії української журналістики
 • 2.6.  Українська журналістика: обсяг поняття

ПЛАНЕТА ТРЕТЯ. Історія журналістики

 • 3.1. Особливості зародження журналістики в Україні
 • 3.2.  Історія журналістики на слобідських землях: від зародження до наших днів
 • 3.3. Шевченківський дискурс харківської журналістики 1861 року
 • 3.4. XX століття як епоха в історії української журналістики
 • 3.5. Українська журналістика Харкова під час Першої російської революції
 • 3.6.  Історія газети «Сніп» (1912)
 • 3.7. Журнал Охтирської чоловічої гімназії «Школьньїй луч» (1916-1917) як тип учнівського видання

ПЛАНЕТА ЧЕТВЕРТА. Історія літературної критики

 • 4.1. Методологічні пошуки в українській літературній критиці й історії літератури XIX століття
 • 4.2. Тарас Шевченко в літературознавчих інтерпретаціях Миколи Костомарова
 • 4.3. Українська література як художній феномен у літературній критиці Пантелеймона Куліша
 • 4.4. Навколо Омеляна Огоновського (дискусія в критиці з приводу «Історії літератури руської»)
 • 4.5. Теоретичне осмислення «нової драми» в літературно-критичних концепціях Станіслава Пшибишевського та Миколи Вороного
 • 4.6. Категорії індукції та дедукції в естетиці  Івана Франка

 • 4.7. Іван Франко та Зигмунд Фройд: взаємодія на терені естетики

ПЛАНЕТА П'ЯТА. Історія публіцистики

 • 5.1. Як Михайло Драгоманов став Чудаком (дискусія Б. Грінченка та М. Драгоманова в журналі «Зоря» 1888-1889 років)
 • 5.2. Діалог Івана Франка з Михайлом Драгомановим
 • У журналі «Народ»: дискурс прихованої полеміки
 • 5.3. Гнат Хоткевич у 1917 році та його газета «Рідне слово»
 • 5.4.  Бінарна опозиція «Україна — Московщина» в публіцистиці Гната Хоткевича 1917 року
 • 5.5. «Судилося бути Україною», або Головна публіцистична ідея Юрія Шереха (Шевельова)
 • 5.6. Концепція ленінізму в публіцистиці Івана Багряного

ПЛАНЕТА ШОСТА. Історіографія новітніх медіастудій

 • 6.1. Становлення історіографії історії української журналістики: «Киевская старина»
 • 6.2. Катерина Серажим: журналістика як дискурс
 • 6.3.  Володимир Владимиров: журналістика як герменевтика
 • 6.4. Юрій Шаповал: історія журналістики чи історія в журналістиці
 • 6.5. Валентина Галич: Олесь Гончар крізь призму журналістики
 • 6.6. Борис Потятиник: семіоцентризм як інформаційна модель світобудови
 • 6.7. Елеонора Шестакова: слово естетичне та слово комунікаційне
 • 6.8. Степан Кость — історик західноукраїнської преси першої половини XX століття

Примітки


Тверда палітурка, 512 с., видання 2008 р.

Про автора

І. Л. Михайлин

.

Коментувати

Книжки (0)

 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска