Увійти · Зареєструватися

Умови замовлення

111 112

Крамниця / Книжки / Етнографія / Марина Гримич

Звичаєве цивільне право українців ХІХ - початку ХХ ст

Звичаєве цивільне право українців ХІХ - початку ХХ ст
115.00 грн.
Щоб замовити товар, вам необхідно увійти в систему або зареєструватися.

 

 

Книга є системним науковим історико-етнологічним аналізом особливостей звичаєво-правової культури українців у XIX - на початку XX ст., комплексним вивченням означеної наукової теми, з широким залученням історичного, етнолі-нгвістичного, етнографічного, історико-правового матеріалу. На основі викорис­тання нового джерельного матеріалу і застосування сучасних методологічних та методичних засад розкриваються питання народної правосвідомості, рекон­струюється народний юридичний термінологічний словник, аналізуються особ­ливості українського звичаєвого інституту власності, риси українських земель­них відносин, історичні форми земельної власності, сімейні звичаї поділу майна і спадкування, "жіноче право", інститут приймацтва, внутрішньосімейні та поза-сімейні договірно-зобов'язальні, економічні звичаї. Виявлено загальноукраїнські моделі побутування звичаїв та їх локальну специфіку. Територіальні межі дослід­ження охоплюють усі етнічні території українців. Співвіднесено основні характе­ристики народно-звичаєвої культури з ментальністю українців.

Книга зайняла 5 місце у номінації "Минувшина" Всеукраїнської рейтингової акції "Книжка року - 2004", а також була удостоєна премії імені Тараса Шевченка Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2005).

Книга розрахована на істориків, юристів, етнологів, соціологів, студентів гуманітарних факультетів, а також широке коло читачів.

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Історіографія та джерельна база дослідження

 

 • 1. Історико-етнографічні, історико-правові та соціо-історичні дослідження
 • 2. Джерела

 

РОЗДІЛ II. Інститут власності на землю та земельні відносини у звичаєво-правовій культурі українців XIX - початку XX ст.

 

 • 1. Регіонально-хронологічні аспекти вивчення земельних відносин в Україні
 • 2. Особливості земельних відносин у звичаєво-правовій культурі українців XIX-початку XX ст

 

РОЗДІЛ III. Сімейна власність і майнові звичаї в українській селянській родині

 

 • 1. Типи сімейної власності
 • 2. Поділ майна в українській селянській родині
 • 3. Аналіз рішень волосних судів і громадських урядів з питань сімейних та спадкових поділів

 

РОЗДІЛ IV. Народно-правові уявлення про спільну власність на землю та їх реалізація в різних формах землеволодіння та землекористування

 

 • 1. Поняття спільної власності
 • 2. Історичні форми спільної власності ("вольниця", гуртове майно, громадська власність)
 • 3. Сервітутне право

 

РОЗДІЛ V. Договірно-зобов'язальні звичаєво-правові відносини у селянській родині XIX - початку XX ст.              

 

 • 1. "Умова" за звичаєм
 • 2. Сімейні угоди (шлюбні угоди,угоди про приймацтво, заповіти)

 

РОЗДІЛ VI. Економічні позасімейні договірно-зобов'язальні звичаєві відносини

 

 • 1. Види позасімейних договірно-зобов'язальних відносин
 • 2. Трудові звичаї взаємодопомоги сусідського типу
 • 3. Позасімейні звичаї, засновані на праві користування (панщина, оренда землі та іншого майна "за відробіток"; оброчно-орендна форма договірно-зобов'язальних звичаєвих відносин, звичаї "скіпщини", "спольщини"; найм на роботу; позичка; чиншові договірно-зобов'язальні звичаєві правовідносини)

 

 • 4. Звичаї купівлі, продажу та обміну

 

ВИСНОВКИ

ПРИМІТКИ

СПИСОК використаних джерел та літератури

 

Тверда палітурка, 560 с., видання 2006 р.

 

Про автора

Марина Гримич

Коментувати

Книжки (9)

 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска