Увійти · Зареєструватися

Умови замовлення

111 112

Крамниця / Книжки / Український культурологічний альманах Хроніка 2000

Україна: філософський спадок століть. (ч.1) 37–38»

75.00 грн.
Щоб замовити товар, вам необхідно увійти в систему або зареєструватися.

 

ЗМІСТ

Хронограф

 • Толстоухов А. «Quo vadis, Людино?»
 • Основи української ментальності
 • Русин М., Колесник О. «До історії питання»
 • Миколаєнко Л. «Український степ як естетичний феномен»
 • Боровський М. «Любов до природи як психологічний чинник»
 • Кульчицький О. «Іван Мірчук — дослідник української духовності»
 • Гончаренко І. «Наш національний характер»
 • Янів В. «Ідеал української людини на підставі першоджерел літератури»

Від давнини до Нового часу

 • Передмова І. Огородника
 • Митр. Іларіон (Огієнко І.). «Візантійська культура й Україна»
 • Щурат В. «Українські джерела до історії філософії»

Хроніка ХІ — ХVІІІ ст.

 • Митр. Київський Іларіон. «Слово про Закон і Благодать»
 • Володимир Мономах «Повчання»
 • Русин П. «Похвала поезії. — Елегія… — Похвала Валерію Максіму»
 • Оріховський С. «Напручення польському королеві (коментар М. Русина)»
 • Русин М. «Світосприйняття Ів. Вишенського»
 • Вишенський І. «Книжка»
 • Чижевський Д. «Сімнадцяте сторіччя в духовній історії України»
 • Почаський С. «Євхаристиріон, або Вдячність»
 • Євлевич Х. «Лабіринт»
 • Сакович К. «Арістотелівські проблеми. — Тракт про душу»
 • Транквіліон-Ставровецький
 • К. «Зерцало богословії»
 • Галятовський І. «Гріхи розмаїті (тракт з етики)»
 • Ґізель І. «Метафізичний тракт»
 • Головінський Ів. «Психологія у ХVIII ст. і її віддзеркалення в Києво-Могилянській академії»
 • Прокопович Ф. «Суть, походження та види почуттів»
 • Сковорода Г. «Розмова п’яти мандрівників про істинне щастя в житті»
 • Куташ І. «Категорія щастя у філософії Сковороди»

Хроніка ХІХ ст.

 • Шад І. Б. «Фрагменти з творів»
 • Багалій Д. «Усунення поф. Шада з Харківського університету»
 • Лодій П. «Логічні настанови, які скеровують до пізнання та відрізнення істинного від хибного»
 • Велланський Д. «Пролюзія до медицини»
 • Грабовський П. «Данило Михайлович Кавунник-Велланський»
 • Максимович М. «Лист про філософію»
 • Новицький О. «Про закиди, роблені філософії з поглядів теоретичного і практичного»
 • Зінківський В. «Куліш-хуторянин»
 • Румер І. «Критична оцінка філософії Шпіра»
 • Пулевич М. «Спогади про А. Шпіра»
 • Чехович К. «О. Потебня — український мислитель-лінгвіст. — Філософія мови.»
 • Журливий М. «В. Лесевич яко філософ»
 • Лесевич В. «Листи про наукову філософію»

Праці професорів Київської духовної академії

 • Жуковський Арк. «Вклад КДА та її „Трудів“ на культурному і богословському відтинках»
 • Борисов І. «Роздуми про безсмертя»
 • Авсенєв Ф. «Із нотаток з психології. — Безособові стани душі»
 • Скворцов І. «Записки про моральну філософію. — Щоденник. — Листи до архієп. Інокентія (Борисова)»
 • Шпет Г. «Знання і віра (з філософської спадщини П. Юркевича)»
 • Ліницький П. «Критичний огляд звичних поглядів та суджень»
 • Кудрявцев П. «Абсолютизм і релятивізм»

На межі століть

 • Богдашевський Д. «Євангельська правда і „правда“ сучасного соціалізму»
 • Хроніка ХХ ст.
 • Асмус В. «Філософія в Київському університеті в 1914 — 1920 рр.»
 • Чижевський Д. «Філософія і національність»
 • Пизюр Є. «Дм. Чижевський»
 • Шестов Л. «Апофеоз „безпідставності“»
 • Ґіляров О. «Вступ до філософії»
 • Шлемкевич М. «Сутність філософії»
 • Кульчицький О. «Вчитель життя. Пам’яті М. Шлемкевича»
 • Кістяковський Б. «До питання про самостійну українську культуру»

Українські ремінісценції

 • Вернадський В. «Думки і зауваги про Ґете як натураліста»
 • Сидоренко В., Хоменко Г. «Філософські відлуння Вернадського»
 • Шульгин О. «Секрет впливу Ж. Ж. Руссо»
 • Державин В. «Поль Валері»
 • Кульчицький О. «Карл Густав Юнґ»
 • Юринець В. «Едмунд Гуссерль»
 • Голубченко П. «Хвильовий і Шпенґлер»

Contents

 804 c.

Про автора

 Хроніка 2000

Український культурологічний альманах Хроніка 2000

Сучасні свідомісні процеси нації вимагають вироблення нових концептуально-естетичних координат, які дають можливість переосмислення кодових соціально-історичних та духовно-культурологічних стереотипів усвідомлення буття етносу у контексті світової етнічно

Коментувати

Книжки (26) Часописи (1)

 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска