Увійти · Зареєструватися

Умови замовлення

111 112

Крамниця / CD & DVD / Збірник наукових праць

Збірник наукових праць "Надніпрянська Україна"

55.00 грн.
Щоб замовити товар, вам необхідно увійти в систему або зареєструватися.

Збірник наукових праць "Надніпрянська Україна" Випуск 1-7

Історичні процеси. Події. Постаті.
 
Дніпропетровській національний університет ім. Олеся Гончара
Історичний факультет
 

Зміст

АКАД ЕМІК Д.І. ЯВОРНИЦЬКИЙ: УКРАЇНСЬКИЙ ІСТОРИК НАДДНІПРЯ НЩИНИВ КОНТЕКСТІ  ЕПОХИ

Савчук В.С. Д.І. Яворницький і Катеринославське наукове тов-во: міфи й реальність взаємовідносин

Сеітленко С.І. Д.І. Яворницький і ХІІІ археол. з’їзд у Катеринославі: особистість і подія па тлі епохи

Яценко В.Я. Д.І. Яворницький і суспільно-політичне життя Катеринослава у 1917-1920 рр

Колпакова О.О. Історик у вирі історії: Д.І. Яворницький в революційну і постреволюційну добу

Тупиця О.Л. Катеринослав у часи махновщини: «Вільне місто» чи арена громадянської війни

Ченцов В.В., Іваненко В.В. Академік Дмитро Яворницький під моральним пресом радянських спецслужб наприкінці 1920-30-х років

Голуб А.І. «Справа» Дніпропетровської «філії СВУ» та Д.І. Яворницький

НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА ХVІ-ХVІІІ ст .: ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ

ТА ВІЙСЬКОВО-ПОЛІТИЧНОЇ ІСТОРІЇ КОЗАЦТВА

Виноградов Г.М. Хозарська теорія походження козацтва в українському літописанні другої половиниXVII - середини XVIIІ ст

Брехуненко Я.А. Українське козацтво в колі східно-європейських козацтв: проблеми типології (XVI -перша половина XVII ст.)

Стороженко І.С. Коли, де і за яких умов виникла перша Запорозька січ

Заруба В.М. Тактичні дії козацького війська при форсуванні рік (Середня Наддніп-на, 1677–1678 рр.)

Репан О.А. Лівобережні полки в складі Російської армії В 1735–1739 рр.: Проблема субординації

Посунько О.М. Старий та новий кодаки у XVIIІ ст. (Доля насел. пунктів у контексті історії регіону)

НАДДНІПРЯНЩИНА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ-початку XX ст .:

ПРОБЛЕМИ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОЇ ТА ЕТНОКУЛЬТУРНОЇ ІСТОРІЇ

В ПЕРСОНАЛІСТИЧНОМУ РАКУРСІ

Лимар А.О. М.Т. Симонов (номис) та П.О. Куліш: Сторінки взаємовідносин

Микитчук Я.М. Етно-територіальна єдність України: Погляди М. Драгоманова

Маслюченко С.П. Сергій Подолинський: етнокультурні та духовно-релігійні погляди

ІСТОРИКО-КРАЄЗНАВЧІДОСЛІДИ КУЛЬТУРНОГО ТА ЦЕРКОВНО-РЕЛІГІЙНОГО ЖИТТЯ НАДДНІПРЯНЩИНИ ХVІІІ-Початку XX століття

Вулянова Я.М. Духовенство на катериттославщині в останній чверті ХVІІІ-ХІХ ст

Лучка. Л.М. Зародження бібліотечної справи в Катеринославі (від початку XIX ст. до 1917 р.)

ПИТАННЯ АГРАРНОЇ ІСТОРІЇ НАДДНІПРЯНЩИНИ XX ст .

Ковальова Н.А. Соціально-економічні аспекти життя селян Кагеринославщини у 1917-1921 рр

Дояр Л.В. Селянство Наддніпрянської України у виховних планах більшовиків: Перші кроки практичноїреалізації

Святець Ю.А. «Дайте відповідь на наше питання!!!» Історія щоденності селянства Катеринославщини вепістолярії доби НЕПУ

Шляхов О.Б. Соціально-економічні трансформації в Наддніпрянщині в контексті європейського цивілізаційного поступу (кінець XIX- початок XXст.)

Гай-Нижник П.П. Валютна трансакція УНР з Німеччиною та Австро-Угорщиною 1918 р.: досвід неукладеної угоди та політичної несумісності

Шишкіна Є.К. Бони як феномен соціально-економічної історії Європи першої чверті XX століття

Корновенко С.В. Основні положення проекту аграрної реформи А. Денікiна (1919 р.) у контексті вирішення земельного питання в інших європейських країнах

Веселова О.М. Голод 1946-1947 рр. як складова соціально-економічного становища в Наддніпрянщині уконтексті зв’язків з країнами Центральної Й Східної Європи

НАДДНІПРЯНСЬКА УКРАЇНА: МІГРАЦІЙНІ ТА АДАПТАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ

РАННЬОМОДЕРНОЇ ТА МОДЕРНОЇ ДОБИ

Бойко Я.В. Міграція селянства на південь України (друга половина XIX - початок XX ст.)

Десятиіков І.В. Трудова міграція селян в Україні наприкінці XIX - на початку XX століття

Жванко Л.М. З історії перебування біженців Першої св. війни у Катеринославській губернії (1915 р.)

Десятніков О.В. Трудова міграція в селянському госп-ві Наддніпрянської України у період непу

ДІЯЧІ УКРАЇНИ В РАКУРСІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО, КУЛЬТУРНОГО ТА

НАУКОВОГОЖИТТЯ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Болебрух А.Г.Консерватор-реформатор В.Н. Каразін

Козирев О.С.Європейські зв’язки українського народолюбця Володимира Мальованого Дяченко О.В.Олександр Якович Кониський і Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка

Михайленко Г.М.Науково-громадська діяльність О. Лотоцького в контексті культурного життя української еміграції в Центрально-Східній Європі

Недужко Ю.В. Президент УНР в екзилі М. Лівицький (1907-1989) та східноєвропейські політ. процеси

Голуб А.І., Грачевська Т.О.Об’єктивність Історії проти суб’єктивізму ідеології (наукова діяльність П.Феденка в Інституті вивчення СРСР)

Про автора

Збірник наукових праць

.

Коментувати

CD & DVD (1)

 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска