Увійти · Зареєструватися

Умови замовлення

111 112

Крамниця / CD & DVD / Збірник наукових праць

Придніпров'я. Історико-краєзнавчі дослідження

55.00 грн.
Щоб замовити товар, вам необхідно увійти в систему або зареєструватися.

Придніпров'я

Історико-краєзнавчі дослідження
Збірник наукових праць
Випуск 1-8
Дніпропетровській національний університет ім. Олеся Гончара
Історичний факультет
 

ЗМІСТ

 «ПРІДНІПРОВ’Я • 1/2004»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГГЧНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

Іваненко В.В. Регіонально-історичні дослідження в сучасній Україні: науковий та соціокультурний виміри

ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ ПРИДНІПРОВ’Я

Грибовський В.В. Петро Калнишевський: нариси до політичного портрета

Болебрух Л.Г. Катеринославський декабрист Олександр Гангеблов

Світленко С.І. Визначні діячі укр. національного руху пореформеної доби в Катеринославі

Ковнір Н.М. М. О. Каришев та його погляди на земське самоврядування

Парнак С.М. Шукач скарбів. Едуард Карлович Фукс (1872–1938)

Грачевська Т.О. Панас Феденко в революційних подіях 1917–1919 років на Катеринославщині

Мазуренко Ірина. «Метаморфози» Віктора Петрова (В. Домонтовича): Фрагменти життя та творчості задокументами доби

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

Джусов А.Б. Заснування міста Новомосковська

Юзбашвва И.Л. Переселение смоленских казенних крестьян в Екатеринославскую губернию

Бобилєва С.Й., Каковкіна О.М., Толстих І.В. Німецька колонія Штайнбах: люди і долі Яценко Є.І. Духовне життя колонії Йозефсталь (20–30-ті років XXстоліття)

Касьянов О.В. Деятельность секты иоаннитов в с. Марьинское Екатеринославской губернии в 1908-1929годах (по документам Днепропетровского областного архива) Малиновський Б.В. Катеринославська губернська революційна рада (квітень 1918 року)

Голуб А.І. Селянський повстанський рух на Покровщині та боротьба з ним органів радянської влади1921–1923 роках

Романець Я.Р. Колгоспний рух на Дніпр-ні в період непу: особливості й суперечності становлення

Лобанова С.В. Істор.-краєзн. дослідження «неперспективних» та втрачених сіл Магдалинівщини

ОСВІТА, НАУКА І КУЛЬТУРА ПРИДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ

Голубчик Л.М., Голубчик Д.М. Культурна спадщина Дніпр-ни та проблеми її збереження Борисов В.Л. Загальноосвітні заклади Дніпропетровського (Катеринославського) регіону в 1920-х – напочатку 1930-х років

Нікілєв О.Ф. Оптимізація діяльності вищої сільськогосподарської школи України середини 50-х-середини 60-х років XX століття (на прикладі Дніпропетровського сільгоспінституту)

МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ІСТОРІЇ РІДНОГО КРАЮ

Репан О.А. Методика організації історико-краєчнавчої екскурсії на фортецю Кодак

Мороз В.І., Рошко М.В. Придніпров’я напередодні і в роки першої світової війни (1912-1917 років):методика викладання в курсі історії України

 

 

ЗМІСТ «ПРИДНІПРОВ’Я • 2/2005»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА

Голуб А.І., Лобанова С.В. Проблеми сучасного шкільн. краєзнавства: історико-методол. аспект

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

Виноградов Г.М. Нижнє Присамар’я в контексті етнополггичних процесів у східній Європі V-X ст.

Єфимов В.Б. Про походження назви «Cамара» (лінгвістичні, історичні та географічні аспекти)

Стороженко І.С. До питання про дату утворення Самарської паланки

Мицик Ю.А. Виникнення міста Самара (Новомосковськ)

Джусов А.Б. Історико-краєзнавче дослідження заснування Новомосковська

Репан О.А. Доля переселенців у суперечці за Старосамарську сотню між Кошем та Гетьманщиною

Брехуненко В.А. Відомості про минуле Самари (Новом.) в архіві коша Нової запорозької січі

Кавун М.Е. Історико-культурологічна інтерпретація урбанізаційного процесу у контактних зонах (досвідмоделювання ґенези та ранньої історії Новомосковська)

КУЛЬТУРНЕ, ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНЕ ТА СУСПІЛЬНЕ ЖИТТЯ ПРИСАМАР’Я

Безносова О.В. Участь населення Новомосковського повіту Катеринославської губернії в релігійно-реформаційних рухах середини XVIII - початку XIX ст.

Харлан О.В. Самарський Пустинно-Миколаївський монастир архітектурна та мистецька спадщинаXVIII-ХІХ ст.

Світленко С.І. З історії провінційного суспільного життя в Новомосковську та на його околицях Пореформеного періоду

Лимар А.О. Укр. народолюбці 60-х рр. XIX ст. у Катеринославі: М.Т. Симонов та Б.С. Познанський

ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ ПРИДНІПРОВ’Я

Чабан М.П. Родина Мізко і Новомосковщина

Врадій Є.А. Нікілєв О.Ф. Н.І. Махно в Гуляйполі: Формування особистості (1888-1909)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

В.Д. Мирончук. Будівництво Катерининської (Криворізької) залізниці

 

ЗМІСТ «ПРІДНІПРОВ’Я • 3/2006»

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРИЧНОГО КРАЄЗНАВСТВА З

Стороженко І.С. Методологічні аспекти дослідження Запорозької Січі кінця XVI — сер. XVII ст.

ІСТОРІЯ МІСТ І СІЛ

Світленко С.І. Катеринослав у демокр. революції 1905—1907 рр.: 1. Початки революційної заграви

Васковський Р.Ю. Три епохи за один рік (Катеринослав за доби Гетьманату Скоропадського, ДиректоріїУНР і радянської влади)

Голуб А.І. Відлуння гр-ї війни або епізод із соціальної Історії Сурсько-Михайлівської волості

Джусов А.Б. Історико-краєзнавче дослідження розвитку території міста Новомосковська

ІСТОРИЧНІ ПОСТАТІ

Швидько І.К. Катеринославські кореспонденти Михайла Комарова

Кочергін І.О. Доля однієї прибалтійської родини в історії катеринославського дворянства

Шляхов О.Б. Учасники повстання на броненосці «Потьомкін» — уродженці Катеринославщини

КУЛЬТУРНЕ ТА ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ

Вєтров Д.О. Забута знахідка давнього мистецтва у Дніпровському Надпоріжжі

Буланова Н.М. Римо-католицькі громади Катеринославщини в контексті церковно-релігійного розвитку Центрально-Східної Європи (XIX ст. — початок XX ст.)

Харлан О.В. Дерев’яна Покровська церква міста Нікополя: до питання локалізації місцезнаходження таархітектурно-містобудівні особливості

Кавун М.Е. Історія Севастопольського меморіального комплексу Катери-нослава-Дніпропетровська вконтексті культурних трансформацій міста XIX — поч. ХХІ ст.

СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ РУХИ

Сіталова Н.О. Катеринославський комітет партії соціалістів-революціо-нерів напередодні першої російської революції: етапи діяльності

Врадій Є.А. Анархо-комунізм: до питання про соціальну базу руху (на прикладі Катерин-ї губ.)

Іваненко В.В., Поплавський О.О. Утворення Донецько-Криворізької радянської республіки: ілюзіяпрагматики чи сила риторики?

ПОДІЇ ВЕЛИКОЇ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВІЙНИ І ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ НА ПРИДНІПРОВ’Ї

Терновський А.М. Організація винищувальних батальйонів у Дніпропетровській області на початкуВеликої Вітчизняної війни (червень — жовтень 1941 р.)

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК

Перетокін А.Г. Аналіз відображення стану фабрично-заводської промисловості Катеринославщини вгалузевій пресі на початку XX століття

Дояр Л.В. Будівництво Південного гірничо-збагач. комбінату: маловідомі сторінки (1954—1955 рр.)

ІСТОРИЧНА ТОПОГРАФІЯ

Векленко В.О. Аналіз картографічних матеріалів до історичних топонімів Нижнього Посамар’я

Про автора

Збірник наукових праць

.

Коментувати

CD & DVD (1)

 
 
 

Гостиница Днепропетровск |  Светильники Днепропетровск |  Рекламное агентство |  Сауны Днепропетровска